Home Praktijk Logopedie Vergoedingen Aanmelden Contact Links
Logopedie Nieuwland Logopedie Nieuwland
Logopedie
Eten-drinken-slikken
Stem
Spraak
Taal
Gehoor

Eten-drinken-slikken

 

Gemiddeld slikken we zo'n 600 keer per dag: om te eten, te drinken en speeksel of slijm door te slikken. Normaal gesproken staan we hier niet zo bij stil. De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Een goede samenwerking tussen lippen, tong, kaken, gehemelte en keel is hiervoor noodzakelijk. De mond moet bij eten en drinken voldoende geopend en gesloten kunnen worden en het gevoel in en rond de mond moet normaal zijn.

Bij het slikken worden er vele spieren, verschillende hersenzenuwen en belangrijke delen van de hersenen betrokken. Daarnaast is een goede coördinatie nodig tussen het slikken, het ademen en het spreken. Soms is dat niet (meer) mogelijk door een beroerte, door ziekte op latere leeftijd, bij een aangeboren ziekte of zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Slikproblemen kunnen op alle leeftijden voorkomen, vanaf de zuigeling tot aan de ouder wordende mens.

Kinderen kunnen moeite hebben met de overgang naar een andere soort voeding of problemen met kauwen.

Slikproblemen bij volwassenen kunnen zijn: verslikken bij het drinken of eten, moeite met eten van harde dingen of last van speekselverlies. Ook na hersenletsel (bijvoorbeeld CVA, ongeval of tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld Parkinson, ALS) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied, kunnen stoornissen in het slikproces ontstaan. De gevolgen van slikstoornissen kunnen van medische aard zijn (bijvoorbeeld longontsteking bij vaak en ernstig verslikken), maar ook tot sociale problemen leiden (bijvoorbeeld bij restaurantbezoek). Voor meer informatie over slikstoornissen zie:

www.dysphagiaonline.com

Wat doet de logopedist bij slik- en/of eetproblemen?

We sporen met een uitgebreid slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis op en stellen vast in welke fase van het slikproces de stoornis plaatsvindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een kno-arts en/of een radioloog. Gedurende de behandeling verbeteren we de verschillende bewegingen in het slikproces; vele oefeningen voor tong, lippen en gehemelte zijn hiervoor beschikbaar. Ook het slikken zelf wordt getraind. Hierbij wordt advies gegeven over bijvoorbeeld de samenstelling van het voedsel, de manier waarop het wordt aangeboden of toegediend, de beste houding waarin geslikt kan worden en over aanpassingen in eet- en drinkgerei en bestek.

Logopedie Nieuwland • Zeldertsedreef 11-B • 3824 EJ Amersfoort • T 033 463 43 09 • praktijk@logopedienieuwland.nl
©2014 Logopedie Nieuwland Webdesign: Marc Verburg | Fotografie: Jack Tillmanns