Home Praktijk Logopedie Vergoedingen Aanmelden Contact Links
Logopedie Nieuwland Logopedie Nieuwland
Logopedie
Eten-drinken-slikken
Stem
Spraak
Taal
Gehoor

Stem

 

Iedere stem is uniek!

De mogelijkheden van de stem zijn zeer persoonsgebonden.

Het stemapparaat, de larynx, is niet bij alle mensen hetzelfde gebouwd. Er bestaan verschillen in grootte, vorm en skeletopbouw. Dit verklaart ook het verschil tussen een mannen- en vrouwenstem. Het normaal functioneren van de stem kan op verschillende manieren belemmerd worden door bijvoorbeeld:

  • een verkeerde manier van spreken
  • heesheid
  • een te zachte/harde stem
  • verkeerd of te intensief stemgebruik
  • overbelasting van de stem
  • het gevoel dat er continue iets in uw keel zit
  • voortdurend moeten schrapen of kuchen
  • spanning en stress
  • stembandverlamming

Alle bovengoemde ‘problemen’ hebben een weerslag op uw stem. Als dit te lang aanhoudt, of als er meerdere factoren zijn die de stem negatief beïnvloeden, kunnen er stemproblemen ontstaan. Vooral mensen met een spreekberoep kunnen door deze klachten grote problemen ervaren in het dagelijks leven. De stem heeft dan bijvoorbeeld te weinig draagkracht om les te geven in rumoerige klaslokalen; of de stem laat het afweten bij (langdurig) spreken/presenteren in een grote ruimte. Ook het zingen in een koor kan dan stemproblemen geven.

Wat doet de logopedist?

We kunnen u verschillende technieken aanleren of bestaande technieken verbeteren. Daarbij wordt gewerkt aan een evenwichtige manier van stemgeving; resonantie (de draagkracht van de stem) en articulatie (duidelijke uitspraak) spelen hierbij ook een rol. Dit wordt onder andere bereikt door oefeningen voor een goede houding, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen, stemoefeningen, ademsteunoefeningen en oefeningen voor een duidelijke uitspraak.

Ook presentatietechnieken kunnen daar onderdeel van uitmaken. Een goede lichaamshouding en een ontspannen ademhaling zijn erg belangrijk voor een goede stem. De logopedist kan u verschillende technieken aanleren of bestaande technieken verbeteren. Bij de logopedische therapie nemen stemhygiënische adviezen, zoals bijvoorbeeld het afleren van veelvuldig kuchen of keelschrapen, een belangrijke plaats in.

Daarbij wordt ook gekeken naar de arbeidsomstandigheden waarin u verkeert, waarbij aandacht wordt gegeven aan bijvoorbeeld de akoestiek en eventueel het omgevingslawaai. Bij kinderen is het afleren van stembelastende gewoontes als veel schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen een belangrijk behandeldoel.

Niet altijd is het verkrijgen van een heldere stem het uiteindelijke doel van de logopedische behandeling. Dit is namelijk niet altijd haalbaar; met name wanneer er blijvende afwijkingen of beperkingen bij het stemapparaat zijn. Dan staat het op een met zo min mogelijk belasting leren spreken voorop, waarbij klachten als vermoeidheid na het spreken en een geïrriteerde keel verminderen of verdwijnen.

Logopedische therapie kan gecombineerd worden met een stemchirurgische behandeling; hierbij wordt bij voorkeur zowel vóór als na de operatie logopedisch behandeld.

Zie ook: www.ieder1stem.nl

 

Ademproblemen

Adem is leven; adem regelt veel processen in ons lichaam. Het ademen kan bemoeilijkt worden door bijvoorbeeld een chronisch verstopte neus, hoesten, kortademigheid, luchtwegklachten, hyperventilatie, etc. De logopedist geeft hiervoor ademtraining.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek naar onder andere de stemkwaliteit en het stemgebruik. De logopedist beoordeelt naar aanleiding van de resultaten en de gegevens van de kno-arts of de stemkwaliteit door middel van adem- en stemoefeningen te verbeteren is. Dit hangt af van het type verlamming en de positie van de stilstaande stemplooien.

De logopedist zal bijvoorbeeld, wanneer de stemplooi in zijwaartse positive stilstaat, proberen om met speciale oefeningen de nog bewegende stemplooi over de middellijn heen te krijgen en zodoende met de stilstaande stemplooi contact te laten maken. Als dat lukt, zal de stemkwaliteit verbeteren. Hierbij wordt ook gelet op een juiste toonhoogte en ademdruk.

Soms moet er eerst chirurgisch ingegrepen worden. Hierna zal altijd logopedische therapie gegeven worden om de stem zo goed mogelijk te leren gebruiken. De logopedist begeleidt bij het weer gaan belasten van de stem in de werk- en/of leefsituatie.

 

Presenteren/de beroepsspreker

Logopedie kan ook worden in geschakeld bij mensen die voor hun beroep veel moeten spreken, zoals leerkrachten. Dit soort sprekers noemen wij binnen de logopedie beroepsspekers. Bij bepaalde beroepen wordt er veel van de stem geëist. Door uw stem regelmatig verkeerd te gebruiken kunnen klachten ontstaan, zoals heesheid, vermoeidheid en/of pijn bij het praten. We kunnen u helpen goed met uw stem om te gaan.

De logopedist kan u bijvoorbeeld helpen om de goede adem- en stemtechnieken toe te passen tijdens het spreken, het verbeteren van de articulatie of het verminderen van een dialect en/of het verbeteren van de intonatie. Kortom, we leren u optimaal gebruik maken van uw stem!

 

Logopedie Nieuwland • Zeldertsedreef 11-B • 3824 EJ Amersfoort • T 033 463 43 09 • praktijk@logopedienieuwland.nl
©2014 Logopedie Nieuwland Webdesign: Marc Verburg | Fotografie: Jack Tillmanns