Home Praktijk Logopedie Vergoedingen Aanmelden Contact Links
Logopedie Nieuwland Logopedie Nieuwland Logopedie Nieuwland
Praktijk
MC Nieuwland
Wie zijn wij?
Werkwijze

Werkwijze

 

Aanmelden

U kunt uzelf of uw kind bij ons aanmelden door ons te bellen, door langs te komen of door het aanmeldformulier op deze website in te vullen en te verzenden. Wij noteren dan uw gegevens. We nemen vervolgens telefonisch contact met u op om meer duidelijkheid te krijgen over uw klacht/hulpvraag en plannen met u een datum voor een eerste gesprek. Bij drukte kan het voorkomen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. Momenteel heeft Logopedie Nieuwland geen wachtlijst, we kunnen u dus snel zien en verder helpen.

Nadat u zich heeft aangemeld wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een intake. Naar deze intake neemt u mee:

  1. de verwijsbrief van uw huisarts, tandarts, orthodontist of andere medisch-specialist
  2. uw verzekeringspas
  3. een legitimatiebewijs

 

Intake

Wanneer u een verwijsbrief van een arts heeft, zal er tijdens de eerste afspraak een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens de eerste afspraak (intake) maken we kennis met elkaar en wordt de hulpvraag geformuleerd.

 

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt het onderzoek om de problemen nog beter in kaart te brengen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Daarvoor kunnen testen worden afgenomen. Bij kinderen gebeurt de afname van zo'n test altijd spelenderwijs. Daarna stellen we een behandelplan op, dat met u wordt besproken. Hierna kan de behandeling starten.

Kinderen uit groep 1 en 2 worden bij ons het liefst onder schooltijd behandeld, zodat ze nog ‘fit’ genoeg zijn om het geleerde goed op te pakken.

 

Behandeling

Behandelingen gaan altijd op afspraak. We streven er naar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Wanneer kinderen behandeld worden is het gebruikelijk dat de ouders aanwezig zijn bij de behandeling. Bij betrokkenheid van de ouders is namelijk gebleken dat het effect van de behandeling vele malen groter is. De duur van de behandelperiode hangt af van de ernst van de logopedische stoornis en de snelheid waarmee u of uw kind het geleerde oppakt en leert toepassen. Elke week worden er opdrachten/oefeningen meegegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. Na enige tijd (6 tot 8 weken) vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Tijdens deze evalautie wordt met u gesproken over uw ervaringen van de behandeling en het effect van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd.

 

Afzeggen van een afspraak

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. De logopediepraktijk is telefonisch altijd bereikbaar; ook in het weekend. Spreekt u bij onze afwezigheid altijd uw afmelding (naam, telefoonnummer en reden afmelding) op ons antwoordapparaat in. Wanneer u niet tijdig afbelt, zal een verzuimtarief in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekering declareren.

 

Samenwerkingsverbanden

Om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt nauw samengewerkt met andere deskundigen. Zo werken we samen met bijvoorbeeld een arts, fysiotherapeut, manueel therapeut, een tandarts, een orthodontist, een psycholoog, het consultatiebureau, het opvoedbureau of met een andere paramedicus. Ook hebben wij bij de behandeling van kinderen regelmatig contact met de leerkacht van uw kind.

 

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld aan een school) mogen verstrekken. Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling.

Het verloop en de resultaten van de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een orthodontist) worden gerapporteerd.

 

Logopedie Nieuwland • Zeldertsedreef 11-B • 3824 EJ Amersfoort • T 033 463 43 09 • praktijk@logopedienieuwland.nl
©2014 Logopedie Nieuwland Webdesign: Marc Verburg | Fotografie: Jack Tillmanns